UV reagens effekt festék.

UV reagens színtelen lakkUV reagens színtelen lakk

1 liter ára 13.000 Ft.

Alkalmazási terület:

Elsősorban reklám, dekorációs célokra alkalmas, figyelemfelkeltő színtelen festék, illetve UV fényre gerjedő lakk. A megfelelő reflexiós tulajdonságok fehér alapozóra történő felhordással érhetők el.
Gyorsan száradó bevonatot képez, felhordható szórással, kisebb felületek esetén ecseteléssel.

Az UV lakk különleges tulajdonsága, hogy látható fényben transzparens, UV fénnyel megvilágítva kékes árnyalatúvá válik.

Minőségi jellemzők:

Külső: színes ill. színtelen folyadék
Kifolyási idő: (Mp 4, 20°C) 90 s
Nem illó anyagtartalom: 15 %
Száradás, 20°C -on: felületi száradás 30 perc
Átkeményedés: 1 óra

Kiadósság: kb. 10 m2 /kg 1 rétegben

Tárolási garanciális idő: + 5°C és + 25°C között tárolva a gyártástól számított 6 hónap.

HASZNÁLAT

Tetszőleges alapra (fémre, fára, üvegre, korábban festett felületekre stb.) hordható fel. A felhasználás előtt azonban meg kell győződni arról, hogy
• a korábban felhordott réteget nem marja-e fel a festék,
• megfelelő-e a réteg tapadása,
• a bevonandó felület nem szívja-e be az alapozót.

Javasolt rétegfelépítés:
• 1 réteg (30-40µm) alapozó fehér.
• 1 vagy 2 réteg (nedves a nedvesre) UV lakk.
Szükség esetén 3 óra elteltével, önmagával átvonható.

Hígítás: Nitró hígító

Tűzvédelmi előírás: I. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Egészségre káros anyagtartalom: kb. 10 % aromás szénhidrogént tartalmaz.

A festék feldolgozása során egyéni védőfelszerelés (kesztyű, védőszemüveg, védőálarc) használatát elő kell írni.
Veszélyesség azonosítása:
Veszélyjel: Xi irritatív; F tűzveszélyes
R mondatok: R11 Tűzveszélyes
R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
A festék tűzveszélyes. Huzamosabb időn keresztüli belégzés esetén szédülés, álmosság, fejfájás és hányinger jelentkezhet. Bőrre ill. szembe kerülve vörösség és fájdalom keletkezhet.

Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ:
Xilolon, metil-izobutil- ketonon és izobutil-acetáton kívül más veszélyes anyagot nem tartalmazó festék.
Komponens neve CAS-szám EINECS-szám tart., % Veszély szimbólum R-mondat
Izobutil-acetát 110-19- 0 203-745- 1 20-25 F R11-66
Metil-izobutil- keton 108-10- 1 203-550- 1 20-25 F, Xn R11-20- 36/37-66
Xilol 1330-20- 7 215-535- 7 15-20 Xn R10-20/21- 38

További információért vagy rendelés esetén keress meg elérhetőségeim egyikén:

Információ