Általános szerződési feltételek:

Kérem, hogy megrendelés előtt, a Szerződési Feltételeket figyelmesen olvassa végig! A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a webáruházban megtalálható termékek megvásárlásával kapcsolatosan a Feleket megillető egyes jogokat és kötelezettségeket, melyeket a Felek elfogadnak. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Szerződést kötő Felek: Eladó: Kazamér Zoltán e.v. Cím: 1221 Budapest Pécsi utca 1/a fsz1. Mobil: +36 20 525 4430 , Adószám: 52549393-1-43, Nyilvántartási szám: 52995969 Számlaszám: 11773054-07949645 , Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt. E-mail: info@steampunklampa.hu Weboldal: www.steampunklampa.hu

Szerződés tárgya A szerződés tárgya a www.steampunklampa.hu internetes áruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait a webáruház adott termékéhez tartozó információs oldalai tartalmazzák, ahol a termékek jellemzői, ára, illetve színes fotóval szemléltetett leírása található.

Vásárlási feltételek A megrendelés kitöltésével és annak a visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján, távollévők közötti szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között az alábbi feltételek szerint:

1. A webáruházban a rendelés elektronikus úton lehetséges!

2. A webáruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja a jelen üzletszabályzatot és magára nézve kötelező jellegűnek tekinti.

3. A webáruházban lehetséges előzetes regisztráció nélkül is vásárolni.

4. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, téves teljesítésért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. A megrendelés megerősítésének visszaküldésével a Felek adásvételi szerződést kötnek egymással, melynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, a Vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

6. Az át nem vett csomag szállítási költségei a Vevőt terhelik, melyet szükség esetén az Eladó jogi úton érvényesíthet. Minden a Vevő által az Eladónak okozott kárt, és az eljárás során keletkezett költségeket a Vevő köteles megfizetni.

7. Az Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagy e-mailben egyeztetni. Amennyiben az Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani és a szerződéstől azonnali hatállyal felbontani.

8. Az egyes termékekre szóló ajánlatok érvényesek, amíg a készlet tart.

9. Akciós áru esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart.

Elállás joga:

A weben megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

Elállási jog gyakorlásának menete Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelésre. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg. Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg tértivevényes levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza vállalkozásom (1221 Budapest, Pécsi utca 1/a fsz1.) címére. A visszaküldéssel felmerülő postaköltségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvétellel küldje vissza! Az utánvétellel visszaküldött csomagot nem áll módomban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli! A nem rendeltetésszerűen használt termékekre, illetve a már használt termékekre az elállási jog nem vonatkozik! A termék visszaküldést követő 30 napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautalom.

Kormányrendelet 29§ esetében, különös tekintettel § a) és d) – a fogyasztó elállási jogával nem élhet, ha rendelését jelen weboldalon leadta, Eladó időben és tartalomban pontosan megfelelő tételeket kiszállította, de a Vevő mégsem kívánja átvenni.

Másfelől a Vevőt nem illeti meg az elállás joga olyan termékeknél, melyek kifejezetten az ő igényeire, méretre készült. A kormányrendelet ez esetbe – a helyes teljesítésre tekintettel – nem kötelezi az Eladót sem a termék visszaszállítására, sem a díj visszafizetésére.

Adatvédelem:

A www.steampunklampa.hu üzemeltetője (Kazamér Zoltán e.v. 1221 Budapest, Pécsi utca 1/a fsz1) – későbbiekben Üzemeltető – tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat az www.steampunklampa.hu semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza.Az Üzemeltető adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

– 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

– 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

– 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

– A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;

Egyéb:

A www.steampunklampa.hu üzemeltetője mindent megtesz azért, hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely ezen információk használatából vagy szakszerűtlen használatból adódó kár bekövetkeztéért.Az üzemeltető fenntartja az árváltozás jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Az üzemeltető minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyugtát, illetve külön kérésre számlát állít ki, mely nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

Szállítási feltételek:

Házhozszállítási, átvétel és fizetési módok Az termékek mellett feltüntetett ár , forintban értendő, Áfát nem tartalmaz. Alanyi mentes az Áfa alól. Amennyiben a fizetési módnál az “utánvét” opciót választja, és belföldi kézbesítésről van szó, a megrendelt termék(ek) kézbesítése a következőképpen fog megvalósulni:

1.1)JELENLEG NEM ELÉRHETŐ EZ A LEHETŐSÉG! Házhozszállítás, fizetés utánvétellel A megrendelt termékek házhoz szállítását Magyarországon belül a DPD futárszolgálat végzi. A termék szállítási költsége a szállított termék súlya és utánvétösszege alapján kalkulálódik.

A rendelésnél a szállítási költség a maximumot jelöli, és tájékoztató jellegű. A szállítási költségeket mindig a posta, futárcég aktuális áraihoz igazítjuk, ezekre nincs ráhatásunk.

Az utánvétellel való fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik. Az utánvétes kézbesítés csak Magyarország területén vehető igénybe. Egyszerre több termék megrendelése esetén az Eladó a termékeket egy csomagban küldi el a Vevőnek, kedvezőbb szállítási költség elérése érdekében.

1.2) Házhozszállítás, fizetés előre utalással Kedvezményezett neve: Kazamér Zoltán Kedvezményezett bankszámlaszáma (OTP Bank Zrt.): 11773054-07949645

Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően 5 munkanapon belül az Eladó számlaszámára utalja át az előleget, illetve a vételárat, valamint a szállítási költséget.

A szállítás csak Magyarországon belül lehetséges. Az Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett a számlájára. Az Eladó 5 munkanap fizetési határidőt jelöl ki, így amennyiben a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem érkezik az Eladó számlájára a megrendelésnek megfelelő összeg, az Eladó a megrendelést semmisnek tekinti. Az Eladó minden esetben a csomagban elküldi a Vevőnek az eredeti számlát, melyet a Vevő köteles megőrizni.

1.3) Személyes átvételre a telephelyen kizárólag telefonos egyeztetés (1221 Budapest, Pécsi utca 1/a fsz1.), vagy előre egyeztetett helyen és időben van lehetőség. A megadott címen nincs állandó üzlet, ezért előre egyeztetés szükséges.

Személyes átvételnél csak az áru árát kell megfizetni, szállítási költség a Vevőt nem terheli. A pontos időpontról a Vevő köteles az Eladót tájékoztatni. A megrendelt termékeket a visszaigazolástól számított 1 hétig tartjuk fenn, utána automatikusan töröljük.

A megrendelt termék(ek) házhoz szállítását a DPD Hungária Kft. végzi, munkanapokon 8 és 17 óra között szállítja ki a megadott szállítási címre.

A csomag feladásakor a Vásárló e-mailben megkapja a csomagszámát és az utánvét értékét. A Vásárló interneten keresztül nyomon követheti a csomagot az előzetesen megkapott csomagszám alapján.

https://www.dpd.com/tracking_hu/(lang)/hu

Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, értesítést hagy a csomagról.

Az Eladót a megrendelő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok okozta szállítási késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. A házhozszállítás során át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítási díj a megrendelőt terheli, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

A készleten/raktáron lévő termékeket általában 1-2 munkanapon belül tudjuk szállítani, erről mindig részletes tájékoztatást adunk e-mailben. Amennyiben valamely termék nincs raktáron, az Eladó köteles a Vásárlót értesíteni.

A megrendelt, de időközben készlethiány miatt nem kézbesíthető termék, méretre készített termék, egyedi ügyintézése minden esetben a Vevő által megadott elérhetőségek egyikén keresztül történik. Ebben az esetben a fizetési és szállítási határidők a Vevő és az Eladó közötti egyedi megbeszélés tárgyát képezik.

Garancia:

Az Eladó minden termékre 1 év jótállást vállal. Amennyiben a Vevőnek minőségi kifogása van, az átvételtől számított 12 hónapon belül jogosult azt az Eladó felé a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeire jelezni.

Az Eladó a beérkező panaszt megvizsgálja, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a Vevőt a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatja.

A válaszban tájékoztatja a Vevőt arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával, mely hatósághoz fordulhat, egyidejűleg megadja az illetékes hatóság címét és telefonszámát.

Az Eladó a Vevő kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti a Vevő nevét, címét, a termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját,a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének módját, valamint a ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek átadja.

Ha az Eladó a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül értesíti a Vevőt.

Eladó a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – a termék tulajdonságaira és rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, lehetőleg tizenöt napon belül köteles elvégezni.

Kereskedő javításra a terméket elismervény ellenében átveszi, amin feltüntetésre kerül a Vevő neve és címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének időpontja, valamint az az időpontot, amikor a Vevő a kijavított terméket átveheti.

Cookie-k (sütik) használata:

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod. További információt az https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ honlapon találsz.

error: Másolás védelem!